Tempels Management
Van alle markten thuis

Lean

Met deze manier van plannen worden de uitvoerende onderaannemers actief betrokken bij het opstellen van de planning. Tijdens structurele en regelmatige planningsbijeenkomsten wordt de planning gezamenlijk vastgesteld en worden mogelijke issues op voorhand ondervangen door creatieve oplossingen. Tegelijkertijd worden er harde afspraken gemaakt, waar alle partijen zich tijdens de uitvoering aan houden. Dit proces wordt tussentijds geëvalueerd. 

Uw bouwproject is beheersbaar en wordt binnen het gestelde tijdspad, budget en kwaliteitseisen opgeleverd.